NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 393|
documents selected.
 1. 11008251020
  Title:Acta Societatis scientiarum Indo-Neèrlandicæ.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Note(s):Additional title of: Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsche Indië.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 2. 11008251030
  Title:Aesculaap; een vaderlandsch tijdschrift voor theoretische en praktische bijdragen, in het gebied der genees-, heel- en verloskundige wetenschappen.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:v. 1–2, 1834–6.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Note(s):No. 3, v. 2, last published.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 3. 11008251040
  Title:Algemeene statistiek van Nederland. Beschrijving van den maatschappelijken toestand van het Nederlandsche volk in het midden der negentiende eeuw. Uitgegeven door de Vereeniging voor de statistiek in Nederland.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:1.–12. Aflevering in 2 v.
  Place of Publication:Leiden
  Date of Publication:1869–74
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 4. 11008251070
  Author(s):Archief.
  Title:Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:Pt. 1, v. 5; pt. 1–2, v. 6, 1880–86.
  Place of Publication:Middelburg
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 5. 11008251080
  Title:Archief voor den aziatischen braakloop en al wat daartoe betrekking heeft in de stad en provincie Utrecht, on der goedkeuring der hoofd- en districts-commissiën in de zaak der cholera, en medewerking van de Heeren N. C. de Fremerij en andere geneeskundigen uitgegeven door P. J. I. de Fremerij.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:St. 1–3, Oct. 25, 1832–3.
  Place of Publication:Utrecht
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 6. 11008251090
  Title:Archief voor geneeskunde. Onder medewerking van eenige vaterlandsche geleerden, uitgegeven door J. P. Heije.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:v. 1–5, 1841–6.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Journal Note:In August, 1846, merged in: Nederlandsch Lancet.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 7. 11008251130
  Title:Artz (De), of Genees-Heer; in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leeven.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:v. 1–6, 1767–70.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Journal Note:v. 1 is 5. ed., 1770; v. 2 is 2. ed., 1767; v. 3 is 2. ed., 1770. Translation of: Arzt (Der), von J. A. Unzer, Hamburg, 1759–64, for which, see, in this list, Germany.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 8. 11008251140
  Title:Bijdragen tot geneeskundige staatsregeling.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:v. 1–3, 1842–5.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 9. 11008251150
  Title:Bijdragen tot de kennis en behandeling van den aziatischen braakloop in Nederland, onder medewerking van verscheidene vaderlandsche geneeskundigen uitgegeven door D. J. A. Arntzenius.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:Nos. 1–18, Aug. 24, 1832, to April 15, 1833.
  Place of Publication:Amsterdam
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
 10. 11008251160
  Title:Bijdragen tot theoretische en practische geneeskunde, uitgegeven door het genootschap, onder de zinspreuk: Arti salutiferæ te Amsterdam.
  Subject(s):Holland And Colonies
  Periodicals
  Pagination:1. v. [in three parts, paged separately].
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1810
  Size:8°.
  Journal Note:Continued as: Onpartijdige en vrijmoedige geneeskundige beoordeelaar.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 10/Page 825
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last