NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 11407331060
  Author(s):Kjellberg, A.
  Title:Anteckningar från en utländsk vetenskaplig resa.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Med. Arch.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1863
  Pagination:i, 3. Hft., 197–270.
  Note(s):[Shelved in: Pam 5169 no.7]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 2. 11407331090
  Author(s):Langell, A. A.
  Title:Rapport till Kongl. Sundhets-Kollegium öfver en, med understöd af ett rese-stipendium för militär-läkare, företagen vetenskaplig resa under åren 1856 och 1857.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Hygiea
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1858
  Pagination:xx, 389–401.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 3. 11407331100
  Author(s):Larsen
  Title:Indberetning om en med offentligt Stipendium foretagen Reise i Udlandet.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Hygiea
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1869
  Pagination:xxiii, 241–264.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 4. 11407331210
  Author(s):Olsoni, L.
  Title:Reseberättelse.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Finska läk.-sällsk. handl.
  Place of Publication:Helsingfors
  Date of Publication:1877
  Pagination:xix, 102–115.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 5. 11407331370
  Author(s):Salin
  Title:Utdrag ur bref från ... medd. af Dr. W. Netzel.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Hygiea
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1879
  Pagination:xli, 393–409.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 6. 11407331460
  Author(s):Schram, A. T.
  Title:Anteckningar från en utländsk resa.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Eira
  Place of Publication:Göteborg
  Date of Publication:1878
  Pagination:ii, 77; 114.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 7. 11407331580
  Author(s):Troilius, S. G.
  Title:Anteckningar under en i vetenskapligt ändamål företagen utländsk resa, åren 1860–61.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Hygiea
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1862
  Pagination:xxiv, 131; 171; 225; 274; 323; 364.
  Note(s):[Notes from a journey in the interest of science, made in the year 1860–61]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 8. 11407331650
  Author(s):Wahlberg, C. F.
  Title:Från en studieresa i Tyskland; Reminiscenser.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Tidskr. i mil. Helsov.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1886
  Pagination:xi, 256–264.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733
 9. 11407331680
  Author(s):Wettergren, C.
  Title:Minnen från en resa till England sommaren och hösten 1878.
  Subject(s):Travels and voyages
  Journal Title Abbreviation:Eira
  Place of Publication:Göteborg
  Date of Publication:1879
  Pagination:iii, 225–241.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 14/Page 733