NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-8 of about 8|
documents selected.
 1. 22005341010
  Author(s):Moldenhauer, F. F.
  Title:Analiz sĭeernavo istochnika Tsikhis-Javri v Borzhomĭe. [Analysis of the sulphuric mineral-water spring Tsikhis-Javri in Borzhom.]
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:J. med. i hig.
  Place of Publication:Kharkoff
  Date of Publication:1894
  Pagination:ii, no. 2, 36.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534
 2. 22005341020
  Author(s):Potapenko, V. I.
  Title:Vliyaniye vodî Borzhom (Yekaterininskiy istochnik) na rabotu zheludochnîkh zhelyoz sobaki (sposob Heidenhain-Pavlova). [Influence of Borzhom water (Yekaterinin spring) upon the activity of the gastric glands of the dog (Heidenhain-Pavloff's method).]
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Russk. Vrach
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1910
  Pagination:ix, 1085.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534
 3. 22005341030
  Author(s):Shtsherbakoff, A. I.
  Title:O Borzhomskikh mineralnikh vodakh. [Borzhom mineral waters.]
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova
  Place of Publication:S.-Peterb.
  Date of Publication:1888–9
  Pagination:iii, 234.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534
 4. 22005341050
  Author(s):Velyamovich, V. F.
  Title:Gorno-klimaticheskiya i balneologicheskiya stantsii v Borzhomĭe: Borzhom, Tsagveri, Tsemi, Bukuryanii Tsikhisdzhvari. [Mountain climatic and balneologic stations in Borzhom.]
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Voyenno-med. J.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1900
  Pagination:lxxviii, med.-spec. pt., 2400–2434.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534
 5. 22005341060
  Author(s):Vîkhodtseff, I. P.
  Title:Borzhomskiy Yekaterininskiy istochnik pri lĭechenii nĭekotorîkh zabolĭevaniy pecheni. [The Yekaterinin spring of Borzhom in the treatment of certain diseases of the liver.]
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Vrach
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1897
  Pagination:xviii, 132–134.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534
 6. 22005341070
  Author(s):Vîkhodtseff, I. P.
  Title:Kaptazh Borzhomskavo Yekaterininskavo istochnika. [Collection of the Yekaterinin spring of Borzhom.]
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav.
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1902
  Pagination:vii, 338–352.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534
 7. 22005341080
  Author(s):Volkovich, O.
  Title:Materïali k izucheniyu sravnitelnavo dĭeĭstviya mineralnikh [uglekislo-shtsholochnikh] vod Borzhoma i Vichy na otdĭeleniye zheludochnavo soka. [On the comparative action of mineral carbolic-alcaline waters of Borzhom and Vichy on the secretion of gastric juice.]
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Meditsina
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1896
  Pagination:viii, 67; 147; 163; 182; 197; 213; 227; 243; 259.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534
 8. 22005341090
  Author(s):Zakharyin, G. A.
  Title:Borzhom i Vichy.
  Subject(s):Borzhom
  Waters (Mineral), by localities
  Journal Title Abbreviation:Meditsina
  Place of Publication:St. Petersb.
  Date of Publication:1895
  Pagination:vii, 259–261.
  Language:Russian
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 20/Page 534