NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 328|
documents selected.
 1. 10900021190
  Author(s):Beynon, É. jeune.
  Title:Suitte du Samaritain charitable. Où il se trouve toutes sortes de médicaments et remèdes êprouvés par diverses personnes qui s'en sont très-bien trouvées ... Mis au jour en charité christienne. Traduit d'alleman en françois par Louis France.
  Subject(s):Medicine (Popular) [ including works of charlatans ]
  Place of Publication:Genève
  Date of Publication:1673
  Size:12°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 2
 2. 10900031070
  Author(s):Broberg, J. V.
  Title:Bidrag från vår folkmedicins vidskepelser till kännedomen om våra äldsta tider. Förra afdelningen.
  Subject(s):Medicine (Popular) [ including works of charlatans ]
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1878
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 3
 3. 10900031080
  Author(s):Broberg, J. V.
  Title:Olai Martini Läkiare book efter en i Karolinska Mediko-Kirurgiska Institutets Bibliotek befintlig handskrift utgifven med inledning och ammärkningar.
  Subject(s):Medicine (Popular) [ including works of charlatans ]
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1879
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 3
 4. 10900091270
  Author(s):Hallin, O. F.
  Title:Handbox i helso-och sjukvårdslära populärt framstäld.
  Subject(s):Medicine (Popular) [ including works of charlatans ]
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:[1886]
  Size:8°.
  Note(s):Forsta bandet. Helsolära. Andra bandet. Sjukvårdsoch sjukdomslära.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 9
 5. 10900101070
  Author(s):Hemläkaren
  Title:Populär ordbok i sjukvård och helsolära enligt nutidens medicinska åsigter. En rådgifvare, innan läkarehjelp kan erhållas särskildt för hemmen på landet och för sjöfarande. Efter Prof. A. Thornam's Sundhedslexicon, m. fl. kallor bearbetad af Wilh. Uhrström. Med. förord af Professor P. H. Malmsten.
  Subject(s):Medicine (Popular) [ including works of charlatans ]
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:[1881]
  Size:8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 10
 6. 10900221050
  Author(s):Zaár, L. G.
  Title:Nödhjelpare, eller ordbok till anvisning af förnuftsenliga, på säker erfarenhet grundade och minst kostsamma huskurer med allmänt tillgängliga medel, för mindre bemedlade och fattiga samt i allmänhet dem, som nödgas sakna nog skyndsamt läkare-biträde i de allmännaste sjukdoms-faror; jemte erinringar om de angelägnaste fall, då läkares särskildta råd och hjelp ovilkorligen äro af nöden.
  Subject(s):Medicine (Popular) [ including works of charlatans ]
  Place of Publication:Götheborg
  Date of Publication:1840
  Size:8°.
  Note(s):[An aid, or phrase-book, for instruction in a rational manner as to cures, with plain, easy remedies, etc.]
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 22
 7. 10900221130
  Author(s):Bondeson, A.
  Title:Om folkets läkekonst i mellersta Halland.
  Subject(s):Medicine (Popular) [ including works of charlatans ]
  Journal Title Abbreviation:Upsala Läkaref. Förh.
  Date of Publication:1880–81
  Pagination:xvi, 214–221.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 22
 8. 10900321350
  Author(s):Wistrand, A. T.
  Title:Afhandlingar i statsmedicinen.
  Subject(s):Medicine (State)
  Pagination:2 pts.
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1842–60
  Size:sm. 8°.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 32
 9. 10900341330
  Author(s):Wistrand, A. T.
  Title:Om statsmedicinens tillstånd i Sverige, des brister, dess förhoppningar.
  Subject(s):Medicine (State)
  Journal Title Abbreviation:Hygiea
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1840
  Pagination:ii, 539–554.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 34
 10. 10900341340
  Author(s):Wistrand, A. H.
  Title:Kort framställning af statsmedicinens uppkomst och utveckling inom Sverige.
  Subject(s):Medicine (State)
  Journal Title Abbreviation:Hygiea
  Place of Publication:Stockholm
  Date of Publication:1849
  Pagination:xi, 517
  Date of Publication:1850
  Pagination:xii, 3; 129; 379; 520
  Date of Publication:1851
  Pagination:xiii, 3; 65.
  Language:Swedish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 9/Page 34
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last