NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 183|
documents selected.
 1. 21000421270
  Author(s):Mars
  Title:Wspomnienie pośmiertne.
  Subject(s):Madurowicz , Maurycy Jelita [1831–94]
  Journal Title Abbreviation:Przegl. lek.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1894
  Pagination:xxxiii, 29–31.
  Note(s):[In memoriam]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 42
 2. 21000631300
  Author(s):Majer, Jozef, [1808–99]
  Title:Fizyologija ukladu nerwowego.
  Pagination:xv, 487 pp.
  Place of Publication:Kraków
  Publisher:D. E. Friedleina
  Date of Publication:1854
  Size:8°.
  Note(s):[Physiology of the nervous system, etc.]
  Author Note:For Biography, see Cybulski (N.) [In memoriam.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 375–378, port.
  Reference Note:[In memoriam.] Now. lek., Poznań, 1899, xi, 309–315.
  K. [In memoriam.] Kryt. lek., Warszawa, 1899, iii, 229–232, [port in text].
  Peszke (J.) [In memoriam.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 772–784, port.
  Zieliński (E. W.) [in memoriam.] Medycyna, Warszawa, 1899, xxvii, 780–787.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 63
 3. 21000631350
  Author(s):Majewski, Erazm
  Title:Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od xv-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnoźone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich.
  Pagination:2 v. lxiv, 546 pp., 1 l.; xlvii, xi, 808 + pp.
  Place of Publication:Warszawa
  Publisher:T. Paprocki i S-ki
  Date of Publication:1889–97
  Size:4°.
  Note(s):[Dictionary of Polish zoological and botanical names, including popular as well as scientific Polish names and synonyms given to animals and plants from the fifteenth century to the present day, originally collected and arranged with equivalent scientific Latin synonyms in double alphabetical order, and enlarged with data taken for comparison from other Slavonic languages]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 63
 4. 21000671140
  Author(s):Białobrzeski, A.
  Title:Malakina.
  Subject(s):Malakin
  Journal Title Abbreviation:Medycyna
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1899
  Pagination:xxvii, 638–643.
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 67
 5. 21000671470
  Author(s):Herman, W.
  Title:Mięsak policzka, rozwijający się na tle tocznia (lupus), i parę uwag w sprawie znaczenia urazu w etyologii nowotworów zlośliwych.
  Subject(s):Malar bone (Diseases of)
  Journal Title Abbreviation:Przegl. lek.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1901
  Pagination:xl, 327; 344; 361.
  Note(s):[Malar sarcoma, developed from lupus, and on the rôle of traumatism in the etiology of malignant tumors]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 67
 6. 21000811150
  Author(s):Bulikowski, S.
  Title:O polewce słodowéj Liebiga.
  Subject(s):Malt (Extracts of)
  Journal Title Abbreviation:Przegl. lek.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1872
  Pagination:xi, 105–107.
  Note(s):[Liebig's malt liquid]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 81
 7. 21000931280
  Author(s):Kramberger-Gorjanović, D.
  Title:Prilog poznavanju diluvijalnog covjeka iz Krapine, te patholožki pojavi na kostima Ursus spelæusa iz Krapine.
  Subject(s):Man (Prehistoric)
  Journal Title Abbreviation:Lieč. viestnik
  Place of Publication:u Zagrebu
  Date of Publication:1902
  Pagination:xxiv, 85–87.
  Note(s):[Contribution to the knowledge of the diluvial man from Krapin and the pathological phenomena in the bones of Ursus spelæusa from Krapin]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 93
 8. 21001451310
  Author(s):Kukharzhevski, I.
  Title:Obshtshiy ocherk razvitiya semeĭnîkh otnosheniy vōōbshtshe i brachnîkh v osobennosti.
  Subject(s):Marriage
  Place of Publication:Varshava
  Date of Publication:[1901]
  Size:8°.
  Note(s):[General sketch of the development of family relationship in general, and marriage in particular]
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 145
 9. 21001521520
  Author(s):Niedzielski, K.
  Title:Przypadek urazowego zapalenia szpiku kostnego kosci biodrowej.
  Subject(s):Marrow
  Journal Title Abbreviation:Gaz. lek.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1895
  Pagination:2. s., xv, 817–821.
  Note(s):[Traumatic inflammation of the bone marrow of the ilium]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 152
 10. 21001941200
  Author(s):Zabłudowski, I.
  Title:Przyczynki do techniki i wskazań dla mięsienia.
  Subject(s):Massage
  Journal Title Abbreviation:Gaz. lek.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1887
  Pagination:2. s., vii, 1085–1091.
  Note(s):[Manipulations and indications of massage]
  Language:Polish
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 10/Page 194
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last