NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-1 of about 1|
documents selected.
 1. 22104371510
  Author(s):Majewski, E.
  Title:Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierajacy ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, uźywane dla zwierząt i roślin od xv-go wieku aζ̓ do chwili obecnej, ζ̓rὀdłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacinskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnoζ̓one porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków slowiańskich. [Dictionary of Polish zoological and botanical names, including popular as well as scientific Polish names and synonyms given to animals and plants from the fifteenth century to the present day, originally collected and arranged with equivalent Latin synonyms, in double alphabetical order, and enlarged with data taken for comparison from other Slavonic languages.]
  Subject(s):Zoology (Dictionaries of)
  Pagination:2 v.
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1889–97
  Size:4°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 21/Page 437