NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-6 of about 6|
documents selected.
 1. 11100441020
  Author(s):Czasopismo towarzystwa aptekarskiego.
  Title:Redaktor: Julijan Grabowski.
  Subject(s):Pharmacy (Journals and transactions of societies relating to)
  Pagination:v. 5–18, 1876–89. 13 v.
  Place of Publication:Lwowie (Lemberg)
  Size:8°.
  Note(s):[Chronicles of the Apothecaries' Association]
  [Semi monthly]
  Journal Note:Current. In 1877 (v. 6) M. D. Wasowicz became editor
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 44
 2. 11100511260
  Title:Towarzystwo farmaceutycznego w. m. Warszawie. Sprawozdanie z czynnosci ... e z obrotu Kassy Wsparcia podupadych farmaceutów za rok. 1875–9.
  Subject(s):Pharmacy (Journals and transactions of societies relating to)
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1876–80
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 51
 3. 11100521010
  Author(s):Wiadomości farmaceutyczne
  Title:Pod redakcja Jan Mrozowski.
  Subject(s):Pharmacy (Journals and transactions of societies relating to)
  Pagination:v. 3–16, 1876–89.
  Place of Publication:Warszawa
  Size:8°.
  Note(s):[Pharmaceutical knowledge]
  [Monthly]
  Journal Note:Current. In 1885 became semi-monthly.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 52
 4. 11100521020
  Author(s):Wiadomości farmaceutyczne
  Title:General index to v. 1–15, 1874–88. By Kazamierz Wenda.
  Subject(s):Pharmacy (Journals and transactions of societies relating to)
  Place of Publication:Warszawa
  Date of Publication:1888
  Size:8°.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 52
 5. 11107321330
  Title:Przegląd lekarski wydawany staraniem oddzialu nauk przyrodniczych i lekarskich c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego pod redakeyą Prof. Bryka, Dietla, Majera, Skobla [et al.].
  Pagination:v. 1–10, 1862–71; v. 15–29, 1876–90.
  Place of Publication:Kraków
  Size:4°.
  Note(s):[Medical review published under care of section of medico-natural sciences of the etc.]
  [Weekly]
  Journal Note:Current. Want nos. 15, 47, v. 8, 1869; v. 6–10, 1867–71, edited by Dr. Janikowski, Madurowicz., Oettinger, Rydel, Zicleniewski [et al.]. v. 15, 1876, edited by S. Janikowaski. In v. 16 Leon Blumenstok became editor.
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 732
 6. 11107321340
  Title:Przegląd lekarski wydawany staraniem oddzialu nauk przyrodniczych i lekarskich c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego pod redakeyą Prof. Bryka, Dietla, Majera, Skobla [et al.].
  Additional Title:Spis prac zawartych w 25 rocznikach Przeglądu lekarskiego 1862–86 wydany ku uczczeniu 25-letniego jubileuszu tegoź pisma namocy uchwaly komisyi redakeyjnej i Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego e ulozony przez Kazimierza Grabowskiego
  Pagination:x, 89 pp.
  Place of Publication:Kraków
  Date of Publication:1887
  Size:8°.
  Note(s):[Index for 25 years, 1862–86, published at the time of the 25th anniversary by the combined labors of the editorial committee and the Cracow Medical Association; arranged by Kazimierz Grabowski]
  Language:Polish
  Type of Resource:Journal
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 11/Page 732