NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 204|
documents selected.
 1. 20102541050
  Author(s):Bull, E.
  Title:Om kunstige ernæringsmetoders anvendelse i terapien.
  Subject(s):Alimentation (Artificial)
  Place of Publication:Kristiania
  Date of Publication:1885
  Size:8°.
  Note(s):[Artificial methods of feeding in therapy]
  In Note:Also, transl. in: Centralbl. f. d. ges. Therap.Wien1885iii, 49; 97.
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 254
 2. 20103651100
  Title:Analiz mochi. Sostavleno po noveǐshim istochnikam.
  Pagination:36 pp., 1 l.
  Place of Publication:Kiev
  Publisher:F. Johanson
  Date of Publication:1889
  Size:32°.
  Note(s):[Analysis of the urine. Compiled from the most recent sources]
  [Shelved in: B.365]
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 365
 3. 20104361050
  Author(s):Andvord, Kr. F.
  Title:Tonaasens Sanatorium og Vandkuranstalt Valders i Norge.
  Pagination:14 pp.
  Place of Publication:Kristiania
  Publisher:A. W. Brøgger
  Date of Publication:[1894]
  Size:8°.
  Note(s):Suppl. to: N. Mag. f. Lægevidensk.
  [Shelved in: B.506]
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 436
 4. 20106531210
  Author(s):Norway. Armee.
  Title:Forslag til Armeens Omorganisation. (Fremsat af Ehefen for Generalstaben i Henhold til det kongelige Armee-Departements Anmodning i Skrivelse til Armeekommandoen af 9de December 1873.)
  Subject(s):Army (Norwegian)
  Place of Publication:Kristiania
  Date of Publication:[1874]
  Size:4°.
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 653
 5. 20106531230
  Author(s):Norway. Armee.
  Title:Fortegnelse over trykte Bilage til Budgetforslaget vedkommende de Arme-Departementet underlagte Administrationsgrene for 1875–6.
  Subject(s):Army (Norwegian)
  Place of Publication:Kristiania
  Date of Publication:[1876]
  Size:roy. 8°.
  Bound Note:Bound with: Budgetforslag fra Arme-Departementet.
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 653
 6. 20106631370
  Author(s):Arndtsen, Adam
  Title:Elleve forelæsninger over medicinsk varmelære, omfattende en elementær fremstilling af den mekaniske varmetheori med anvendelse paa physiologi og pathologi.
  Pagination:1 p. l., vi, 112 pp.
  Place of Publication:Christiania
  Publisher:A. Cammermeyer
  Date of Publication:1875
  Size:8°.
  Note(s):[Eleven lectures on the medical principles of heat, embracing the mechanical theory of heat with reference to physiology and pathology]
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 663
 7. 20107131560
  Author(s):Winge, E.
  Title:Om Ascites og specielt den saakaldte Ascites idiopathicus.
  Subject(s):Ascites
  Place of Publication:Kristiania
  Date of Publication:[1886]
  Size:8°.
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 1/Page 713
 8. 20200131120
  Author(s):Gade, F. G.
  Title:Om bakterierne.
  Subject(s):Bacteria
  Place of Publication:Kristiania
  Date of Publication:1886
  Size:8°.
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 13
 9. 20200251180
  Author(s):Heiberg, H.
  Title:Orienterende oversigt over læren om de pathogene bakterier hos mennesket. Særtryk af klinisk Aarbog 1887.
  Subject(s):Bacteria (Pathogenic), or as cause of disease
  Place of Publication:Kristiania
  Date of Publication:1887
  Size:8°.
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 25
 10. 20200451040
  Title:Bad Sandefjord med Søbad, Svovl-, Salt- og Jernkilder.
  Pagination:2 l.
  Place of Publication:Christiania
  Publisher:Steen
  Date of Publication:1893
  Size:8°.
  Note(s):[Prospectus]
  Language:Norwegian
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 2/Page 45
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last