NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 11|
documents selected.
 1. 40606991130
  Author(s):van Duyl, H. S.
  Title:Ontwerp ziekteverzekeringswet 1905 en de daarmede verband houdende voorgestelde wijzigingen der ongevallenwet 1901, gevolged door de memorie van toelichting en voorafgegaan door eene inleiding.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Pagination:144 p.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 2. 40606991140
  Author(s):van Duyl, H. S.
  Title:Ziekte verzekeringswet 1907; ontwerp en memorie van toelichting; voorzien van eene inleiding.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Pagination:139 p.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1906
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 3. 40606991180
  Author(s):Rombouts, K. H.
  Title:Verplichte verzekering tegen ziekte.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Pagination:43 p.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 4. 40606991190
  Author(s):Smits, G.
  Title:Ter organisatie der staatsziekenverzekering.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Pagination:55 p.
  Place of Publication:Gravenh.
  Date of Publication:1904
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 5. 40606991250
  Author(s):Buning
  Title:Ziekte-verzekering.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Journal Title Abbreviation:Med. rev.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1905
  Pagination:5: 188–93.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 6. 40606991310
  Author(s):Diepen, H. A.
  Title:Het ontwerp-wet ziekteverzekering.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Journal Title Abbreviation:Med. wbl.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1904–5
  Pagination:11: 453; passim.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 7. 40606991320
  Author(s):van Drooge, J.
  Title:Ernstige bezwaren tegen het ontwerp ziekteverzekering.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Journal Title Abbreviation:Centr. org. Ongeval. Verzeker.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1907
  Pagination:4: 337–47.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 8. 40606991330
  Author(s):van Duÿl, H. L.
  Title:De wijziging der ongevallenverzekering in verband met de invoering der ziekteverzekering.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Journal Title Abbreviation:Centr. org. Ongeval. Verzeker.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1907
  Pagination:252–66.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 9. 40606991350
  Author(s):van Eyk, H. H.
  Title:[State medical care in Holland, compared with the Danish system of sick-insurance]
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Journal Title Abbreviation:Ned. tschr. geneesk.
  Date of Publication:1920
  Pagination:1: 1256–66.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
 10. 40606991600
  Author(s):Meijers, E. M.
  Title:De noodelooze gecompliccerdheid van vele bepalingen in het ontwerp-ziekteverzekering.
  Subject(s):Group medicine State medicine—by countries
  Journal Title Abbreviation:Centr. org. Ongeval. Verzeker.
  Place of Publication:Haarlem
  Date of Publication:1907
  Pagination:4: 385–98.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Analytic
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 6/Page 699
previous · 1 · 2 · next