NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-9 of about 9|
documents selected.
 1. 10809481010
  Author(s):Mulder, G. J.
  Title:Adres aan zijne excellentie den Minister van binnenlandsche Zaken, betreffende het nieu we geneeskundige staats-bestuur.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Rotterdam
  Date of Publication:1866
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Box 33]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 2. 10809481020
  Author(s):Nuijens, W. J. F.
  Title:Het ontwerp van wet op de uitoefening der genees-, heel- en verloskunde in ons vaderland.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1862
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 3. 10809481030
  Author(s):Penn, J.
  Title:Nog iets over de ontwerpen van wet, regelende het geneeskundig staatstoezigt, enz. (Naar aanleiding van de brochures van Prof. Loncq en Dr. Imans.)
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1865
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: Film 81-41, no. 26, Box 64]
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 4. 10809481040
  Author(s):Ridder, G. L.
  Title:Beantwoording der beschouwing van eenige der vorstellen van de commissie, ter herziening der geneeskundige wetten en verordeningen, door Prof. A. A. Sebastian, en van eenige punten der opmerkingen, betreffende diezelfde voorstellen, door Prof. J. Baart de la Faille.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1843
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 5. 10809481050
  Author(s):Schuurman, L. N.
  Title:Geneeskundige wetten, met bijlagen en alphabetisch register.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Pagination:2. druk.
  Place of Publication:Zwolle
  Date of Publication:1872
  Size:long 24°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 6. 10809481060
  Title:Stukken betreffende de herziening der geneeskundige wetten en verordeningen in 1841–2.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Gravenhage
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 7. 10809481070
  Author(s):Suerman, B. F.
  Title:De geneeskundige wetsontwerpen door de regering aangeboden aan de Staten-Generaal.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1857
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 8. 10809481090
  Author(s):van Vleuten, C. J.
  Title:Bedenkingen tegen art. 18 en 19 van het ontwerp van wet tot regeling van hetgeen betrekkelijk is tot de uitoefening van de verschillende takken der geneeskunst.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1845
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948
 9. 10809481110
  Title:Wenschen en wenken voor de geneeskundige wetgeving in ons vaderland.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Schoonhoven
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 948