NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 22|
documents selected.
 1. 10809471120
  Author(s):Baart de la Faille, J.
  Title:Eenige opmerkingen betreffende de rapporten over de geneeskundige staatsregeling, ingediend door de commissie, benoemd bij zijner majesteits besluit van den 20. November 1841.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Groningen
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 2. 10809471130
  Title:Bedenkingen tegen eenige punten van het rapport der commissie, belast met der herzeining der geneeskund staatsregeling hier te lande.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 3. 10809471140
  Title:Bedenkingen op het ontwerp van wet betrekkelijk de uitoefening der geneeskunde door genees-, heel- en verlos-kundigen binnen de stad Leiden.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Leiden
  Date of Publication:1845
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 4. 10809471160
  Author(s):Bruinsma, G. W.
  Title:Geneeskundig wetboek van Nederland, inhoudende wetten, besluiten, reglementen en voorschriften, inzonderheid van belang voor geneeskundigen, apothekers, tandmeesters, vroedvrouwen en veeartsen, benevens hetgeen betrekking heeft op de zorg van den staat voor het leven en de gezondheid der burgerij.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Pagination:2 v.
  Place of Publication:Tiel
  Date of Publication:1879–83
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 5. 10809471170
  Author(s):Donders, F. C.
  Title:Open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de wets-ontwerpen, regelende het geneeskundig staats-toezigt, enz.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[1864]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 6. 10809471180
  Author(s):Donders, F. C.
  Title:Mijn open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betrekkelijk de wets-ontwerpen, regelende het geneeskunde staats-toezigt, enz. Tegen de aanvallers verdedigd.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 7. 10809471190
  Author(s):Donders, F. C.
  Title:Bedenkingen op het wetsontwerp regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, enz.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Utrecht
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 8. 10809471200
  Title:Gedachten over, en bedenkingen tegen de stukken betreffende de herziening der geneeskundige wetten en verordeningen in 1841–2.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:'s Hertogenbosch
  Date of Publication:1842
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 9. 10809471210
  Title:Geneeskundige wetten. De wetten: I. Regelende het geneeskundig staatstoezigt. II. Regelende de voorwaarden tot verkrijging, der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, hulpapotheker, leerling-apotheker en vroedvrouw. III. Regelende de uitoefening der geneeskunst. IV. Regelende de uitoefening der artsenij-bereidkunde.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Tiel
  Date of Publication:1865
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
 10. 10809471220
  Author(s):Groshans, G. P. F.
  Title:Bedenkingen tegen het “Ontwerp van wet op de uitoefening der takken van de geneeskunst”.
  Subject(s):Netherlands
  Medicine (Legislation relating to), by countries
  Place of Publication:Rotterdam
  Date of Publication:1845
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 947
previous · 1 · 2 · 3 · next