NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-2 of about 2|
documents selected.
 1. 10807091020
  Author(s):de Acosta, J.
  Title:Historie naturael ende morael van de Westersche Indien: waerinne ghehandelt wordt van de merckelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende ghedierten van dien: als oock de manieren, ceremonien, wetten, regeeringen ende oorloghen der Indianen. Ende nu eerstmal uyt den Spaenschen in onser Nederduytsche tale overgheset door Jan Huyghen van Linschoten.
  Subject(s):India and the East Indies
  Materia medica of various countries
  Place of Publication:Harlem
  Date of Publication:1598
  Size:18°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 709
 2. 10807091050
  Author(s):Bontius, J.
  Title:Oost-en West-Indische warande. Vervattende aldaar de leef- en genees-konst. Met een verhaal van de speceryen, boom- en aard-gewassen, dieren, etc., in Oosten West-Indien voorvallende.
  Subject(s):India and the East Indies
  Materia medica of various countries
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:1694
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 8/Page 709