NLM logo
IndexCat logo featuring National Institutes of Healths logo, National Library of Medicine logo, a head and shoulders view of John Shaw Billings, and a collection of books.
Sort by:
Results 1-10 of about 8,442|
documents selected.
 1. 30400031320
  Author(s):Cohausen, Joannes Henricus, [1665–1750]
  Title:Neo-thea, of nieuwe theetafel, opgezocht voor alle Liefhebbers van een gezond, lang, en vrolyk leven ... uit het Hoog in het Nederduitsch, vertaalt door Henr. Joseph Grasper.
  Pagination:11 p. l., 508 pp., 17 l., 1 pl.
  Place of Publication:Amsterdam
  Publisher:J. Oosterwyk
  Date of Publication:1719
  Size:16°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 4/Page 3
 2. 40200131590
  Author(s):de Backer, P.
  Title:Bijdrage tot de studie van de utero-salpingographie.
  Pagination:62p.
  Place of Publication:Gent
  Publisher:Erasmus
  Date of Publication:1927
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 13
 3. 20300011020
  Author(s):v. C..
  Title:De cholera te Hamadan in Perzië in 1872.
  Pagination:11 pp.
  Place of Publication:Amsterdam
  Date of Publication:[1873]
  Size:8°.
  Note(s):[Shelved in: B.34]
  Reprint Note:Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, 1. Afd.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 1
 4. 10200221170
  Author(s):Beverovicius, Joh., [1594–1647]
  Title:Schat der gesontheyt. Tweede druck. Met veersen verçiert door Jacob Cats.
  Pagination:6 p. l., 778 pp.
  Place of Publication:Dordrecht
  Publisher:M. Havius
  Date of Publication:1638
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 2/Page 22
 5. 30400031360
  Author(s):Cohen, Charles Henri Ali
  Title:Verslag van der verrichtingen van het Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid gedurende het tijdvak 2 Mei–31 December 1910.
  Pagination:64 pp.
  Place of Publication:'s Gravenhage
  Publisher:Algemeene Landsdrukkerij
  Date of Publication:[n. d.]
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 4/Page 3
 6. 40200471200
  Author(s):van Riemsdijk, M.
  Title:Bacteriologische-serologische methoden en recepten, samengesteld tenbehoeve van het bacteriologisch practicum der medische studenten.
  Subject(s):Bacteriology Textbooks
  Pagination:2.uitg. 133p.
  Place of Publication:Amst.
  Date of Publication:1921
  Size:8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 47
 7. 20300041030
  Author(s):Cabrolius, Bartholomæus, [1529– ]
  Title:Het anatomiicke A. B. C. Dat is, een seer bondigh onderricht vande anatomie, alle de partijen des menschelijcken lichaems, met die ordre, diemen in het anatomiseren ghewoonlijck is te onderhouden, afbeeldende. Hier by zijn ghevoecht de osteologia, dat is, de beschrijvinge der beenderen, ende eenighe aenmerckinghen, beyde, de medicijns, ende de chirurgijns even nut zijnde. Ende verduyscht door Dr. Casparum Nollens.
  Pagination:67 ff.
  Place of Publication:Gravenhage
  Publisher:Weduwe H. J. van Wouw
  Date of Publication:1630
  Size:sm. 4°.
  Bound Note:Bound with: Fabritius ab A quapendente (Hieronymus). De chirurgicale operatien. sm. 4°. Gravenhage, 1630.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 2/Volume 3/Page 4
 8. 10200221180
  Author(s):Beverovicius, Joh., [1594–1647]
  Title:Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten. Verçiert met historyen, als oock met verssen van Jacob Cats.
  Pagination:14 p. l., 632 pp.
  Place of Publication:Dordrecht
  Publisher:J. Gorissz
  Date of Publication:1642
  Size:12°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 1/Volume 2/Page 22
 9. 30400031370
  Author(s):Cohen, Charles Henri Ali
  Egeling, C. Guldensteeden
  Title:Drinkwatervoorziening te platten lande, bewerkt in opdracht van het Nederlandsch Congress voor openbare gezondheidsregeling.
  Pagination:48 pp.
  Place of Publication:Zwolle
  Publisher:J. J. Tijl Erven
  Date of Publication:1903
  Size:roy. 8°.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 3/Volume 4/Page 3
 10. 40200681690
  Author(s):Bal, J.
  Title:Waarneming wegens eene Verlossing door de Kunstbewerking der Schaambeensnede [Observations concerning a delivery by symphysiotomy]
  Pagination:p.365–9.
  Place of Publication:Amst.
  Publisher:Ned. Maatsch. Geneesk.
  Date of Publication:1932
  Size:8°.
  In Note:In Opusc. sel. Neerl. art. med.193412
  Reprint Note:Repr. from Genees. Mengel. Genootsch. Arti Salutiferae Amsterdam, 2D. 2St. 1822.
  Language:Dutch
  Type of Resource:Monograph
  Series/Volume/Page:Series 4/Volume 2/Page 68
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last